Fälgar är några av de mest kritiska delarna av ett motorfordon. Men deras solida konstruktion och hållbara material gör att människor antar att de aldrig behöver bytas ut eller att de håller hur länge som helst. Så det väcker frågan, ”slits fälgar ut?”

Fälgar kan slitas ut med tiden. Normalt håller en vanlig uppsättning fälgar i cirka 10 år. Ibland slits de dock ut tidigare på grund av stötar, skador, för lågt pumpade däck eller rost. När de är slitna kan du märka kraftiga vibrationer i ratten, problem med hjulinställningen och andra problem.

Läs även: Hur förvara däck på fälg?

Spelar materialet någon roll?

Nej, fälgar kommer till slut att slitas ut oavsett vilka material de är gjorda av. Det beror på att fälgar upplever mycket slitage under sin livstid, även när ditt fordon inte är i rörelse.

Kom ihåg: även när din bil inte rör sig belastas fälgarna fortfarande av fordonets vikt och trycket från däcken runt dem. Eftersom fälgarna inte har en exakt tidpunkt när de går sönder är det bra att regelbundet inspektera dem.

Du kan be din mekaniker att kontrollera dem när du byter däck, byter bromsklossar eller utför annat underhåll kring dina fälgar.

Orsaker till att fälgarna slits ut fortare

Hårda stötar: Upprepade hårda slag mot fälgarna, som att köra över gropar, trottoarkanter och stora stenar, kan göra fälgarna mer utsatta.

Sidoskrapning: Att regelbundet skrapa fälgarna mot trottoarkanterna när du parkerar kan påskynda slitage.

Lågt däcktryck: Om däckens lufttryck är för lågt eller om du kör med punkterade däck kan det öka belastningen på fälgarna.

Rost: Fälgarna kan också slitas ut på grund av korrosion, särskilt om bilen körs och parkeras nära havet. Sol, salt och fukt kan påskynda korrosionen och leda till snabbare slitage på fälgarna.

När dina fälgar slits ut kan du märka följande tecken

  1. Synlig skada: Fälgarna kan visa synliga tecken på skada. Även om det inte påverkar hur bilen fungerar, kan det se mindre snyggt ut.
  2. Kraftiga vibrationer: Du kan känna starka vibrationer genom ratten. Detta beror på att de slitna fälgarna inte är lika jämna på vägen.
  3. Förlust av däcktryck: De slitna fälgarna kan göra att däcken tappar luft snabbare än vanligt, vilket kan leda till frekvent däckpumpning.
  4. Problem med hjulinställning: Utslitna fälgar kan skapa återkommande problem med hjulinställningen. Om du justerar hjulen kan inställningen snabbt förändras om fälgarna är slitna.
  5. Sprickor: Fälgarna kan utveckla små sprickor som med tiden kan orsaka större skador. Om de inte byts ut kan det till och med leda till att hela hjulet går sönder, vilket är farligt, särskilt när du kör.

Däckskiftarna GIF