När man köper nya däck är det viktigt att förstå standardmåtten för deras slitbanedjup. Slitbanedjupet, som mäts i millimeter, är av stor betydelse för däckens prestanda och säkerhet. Genom att känna till dessa mått kan man förstå däckens initiala tillstånd och när det är dags att byta ut dem för att upprätthålla optimal prestanda.

Normalt har nya däck ett slitbanedjup på runt 8 till 9 millimeter vid inköpstillfället. Detta mått kan dock variera beroende på däckmärke, modell och typ av däck.

Varför är mönsterdjupet viktigt?

Säkerhet:

Ett tillräckligt slitbanedjup är nödvändigt för att säkerställa ett bra grepp på vägen, särskilt på våta och hala vägbanor. Ett djupare mönster möjliggör bättre vattenavrinning, vilket minskar risken för vattenplaning och förbättrar däckens väggrepp.

Laglig standard:

Enligt lag måste däckens slitbanedjup uppfylla en viss miniminivå för att vara lagliga att använda på vägarna. I Sverige gäller 1,6 millimeter på sommardäck och 3 millimeter på vinterdäck. Att köra med däck under detta minimimått kan leda till böter eller andra påföljder.

När bör du byta däck?

Ett slitage på däcken till runt 3 till 4 millimeter är en bra tidpunkt att överväga att byta ut dem. Även om lagens minimigräns ligger på 1,6 millimeter för sommardäck och 3 millimeter för vinterdäck är det bra att byta ut däcken innan de slits så pass mycket. Att byta däck i tid säkerställer säkerheten och optimal prestanda under körning.

Var på däcket bör man kontrollera mönsterdjupet?

Det enklaste sättet att mäta mönsterdjupet är med ett speciellt verktyg avsett för sådan mätning. Alternativt kan en tumstock eller linjal användas för detta ändamål. När man mäter mönsterdjupet måste man göra det på rätt plats, detta inne att man ska mäta mönsterdjupet på huvudmönstret av däcket. Huvudmönstret avser den centrala 75% av slitbanans totala bredd (läs mer: Hur kollar man mönsterdjup på däck?).

Däckskiftarna GIF