Däckexplosioner är allvarliga händelser som kan vara skrämmande och farliga för förare och passagerare. Att förstå varför detta händer är viktigt för att kunna förebygga sådana incidenter. Här är en enkel förklaring till varför däck kan explodera. Läs också: Däck som läcker luft? Vad är orsaken?

Tryck och värme är grundläggande orsaker

Däck är konstruerade för att hålla för ett specifikt lufttryck. Om däcket överbelastas med för mycket luft eller om det finns brister i däckets struktur, kan detta leda till övertryck och överhettning. När däcket överhettas, till exempel genom överdriven friktion mot vägen eller långvarig körning under höga hastigheter, kan det resultera i en däckexplosion.

Andra orsaker kan vara slitage och skador på däcket

Slitage och skador på däcken kan vara en annan betydande orsak till explosioner. Om däcket är slitet och mönsterdjupet är för lågt eller om det finns skador som snitt, punkteringar eller sprickor i däckets struktur, kan det öka risken för en explosion. Detta beror på att sådana skador kan försvaga däckets struktur och göra det mer mottagligt för att brista.

Underhåll är A och O

För att förhindra däckexplosioner är regelbunden kontroll och underhåll av däcken avgörande. Det inkluderar att kontrollera lufttrycket regelbundet för att säkerställa att det är inom det rekommenderade intervallet, övervaka däckens allmänna skick för eventuella skador eller slitage, samt se till att däcken byts ut i tid när de är slitna eller gamla.

Hur gör man för att minimera risken för att däck ska explodera?

För att minimera risken för att dina däck ska explodera bör man som förare undvika överbelastning av fordonet, följa tillverkarens rekommendationer för lufttryck, undvika överhettning genom att inte köra för länge under allt för höga hastigheter och genom att undvika att köra på slitna eller skadade däck. En så grundläggande åtgärd är att regelbundet inspektera däcken och vid behov genomföra nödvändigt underhåll eller ersätta däcket helt och hållet.

Källa: https://www.forskning.se/2012/07/10/sakerhetsrisker-kopplat-till-dack-falg-och-hjul/

Se video här på däck som exploderar

Däckskiftarna GIF