En anledning till förbudet mot dubbdäck på vissa gator i svenska städer, är den påverkan de har på luftkvaliteten. Partiklar i atmosfären utgör en betydande hälsorisk, och det är känt att dubbdäck utgör den främsta källan till partiklar av typen PM10 i trafikintensiva områden. (Läs mer här)

Mellan den 16 april och 30 september är användningen av dubbdäck förbjuden, såvida det inte föreligger eller förväntas komma vinterväglag

PM10 – Vad gör det farligt?

I luften i staden finns små partiklar. PM10-partiklarna kommer framför allt från slitna vägar, särskilt från vägbanan som slits ner av dubbdäck.

  • Dessa partiklar kan komma in i kroppen när vi andas och påverka våra andningsorgan och andra delar av kroppen.
  • Kortvarig kontakt med höga nivåer av dessa partiklar kan ge andningsproblem och andra problem med luftvägarna. Det kan även påverka hjärtat och lungorna.
  • Långvarig kontakt med låga nivåer av dessa partiklar kan orsaka problem med hjärta och kärl samt lungcancer.
  • Särskilt barn påverkas mycket av dessa partiklar. De kan få astma och deras lungor kan utvecklas sämre.
  • Vädret påverkar hur mycket av dessa partiklar som finns i luften. Om det är blött och regnigt stannar partiklarna på marken. Men på soliga och kalla dagar virvlar de upp i luften.

Fördelar med dubbdäcksförbud på vissa gator i svenska städer

Forskning visar att införandet av dubbdäcksförbud resulterar i en 15–20-procentig minskning av farliga luftpartiklar som frigörs från asfalten av dubbdäck. I termer av folkhälsa innebär detta en betydande nedgång i antalet akutbesök på grund av lungsjukdomar samt en minskning av akut bronkitfall hos barn. Vidare indikerar studier att den upplevda bullernivån minskar med nästan hälften. Dessutom leder detta till en reducering av slitage på vägarna, vilket resulterar i lägre underhållskostnader.

Nackdelar

Man ska också vara medveten om att införandet av dubbdäcksförbud kan medföra en ökad olycksrisk, särskilt under förhållanden med tunn is, då dubbfria däck inte har samma prestanda som dubbdäck. För att mildra denna risk måste städernas stadsmiljöförvaltningen vid vinterväglag att fortsätta salta gatorna där det råder dubbdäcksförbud och aktivt arbeta med att förbättra vinterväghållningens effektivitet och säkerhet.

Undantag från reglerna av dubbdäcksförbud

Dock gäller reglerna angående dubbdäcksförbud inte för trafik som korsar varandra. Om din bil är utrustad med dubbdäck, tillåts du korsa gator där dubbdäcksförbud råder, men du får inte köra längs själva gatan med dessa däck. Undantag från reglerna inkluderar också nöd- och räddningstjänster, såsom; Polis, ambulans och andra transporter som är av samhällsvikt.

Läs också: Använda vinterdäck som sommardäck?

Däckskiftarna GIF