Vilken typ av däck är det som orsakar mest dammpartiklar från vägarna? Svaret är ganska självklart när du hör det. Det är nämligen dubbade däck som sliter mycket på vägarna och släpper ut en hel del damm och sot. Detta är ett stort problem för miljön och hälsan, särskilt i stadsområden (källa).

Läs mer: Hur ser man ålder på däck?

Vad innebär det när vi säger att dubbdäck orsakar mest dammpartiklar från vägarna?

I dubbdäck finns det 90 till 130 små dubbar som nuddar vägen. Varje gång de träffar asfalten, slits det ner små partiklar, kallade PM10, som är så små att du inte kan se dem med ögat. Dessa små partiklar sprids i luften och kan vara skadliga när vi andas in dem. Dubbdäck släpper också ut grövre partiklar som kan förorena marken och vattnet.

Även när det är snö på vägen kan dubbdäcken nudda asfalten och slita på den. När snön smälter, virvlar de gömda partiklarna upp i luften. Under senhöst, vinter och vår är halterna av PM10 högre när vägarna är torra än i många andra europeiska städer. Ibland är Stockholm en av de städer med de högsta partikelhalterna.

Studier visar att dessa slitpartiklar främst påverkar våra luftvägar. Om halterna är tillräckligt höga kan alla uppleva irritation i luftvägarna. Personer som redan har luftvägssjukdomar är särskilt känsliga och kan uppleva astmasymtom eller försämring av sin astma. Det kan till och med kräva akut vård eller ökad medicinering. Så det är viktigt att vara medveten om de potentiella hälsoriskerna med dubbdäck och dess påverkan på miljön.

Bäst att använda dubbfria vinterdäck

Dubbfria vinterdäck kan grupperas i två kategorier: nordiska och europeiska. Nordiska dubbfria vinterdäck fungerar väl på vintervägar och är likvärdiga med dubbdäck, förutom på isiga ytor där bromssträckan kan vara längre.

Europeiska dubbfria vinterdäck presterar sämre på snöiga vägar, men har utmärkt grepp på våta och torra vägbanor. Inget däck är perfekt för alla vägförhållanden. Det är hur du kör som har störst betydelse, inklusive anpassning av hastighet, körstil efter vägunderlaget och att hålla säkert avstånd till framförvarande bil.

En studie från Vägverket (Trafikverket) som granskade dödsolyckor i Sverige på vintervägar mellan oktober 1999 och april 2002 fann ingen betydande skillnad i säkerhet mellan dubbfria vinterdäck och dubbade däck. Däremot var sommardäck överrepresenterade i olyckor under vinterväglag (källa).

 

Däckskiftarna GIF